Hình thức vận chuyển khi mua hàng ở Nememplus.com:

Nememplus nhận ship hàng trên toàn quốc.

Phí vận chuyển sẽ tuỳ theo khu vực giao nhận:

Nếu khu vực giao nhận là TP. Hồ Chí Minh sẽ không tính mức phí vận chuyển.

Nếu khu vực giao nhận là các tỉnh thành khác, mức phí vận chuyển sẽ tuỳ vào khu vực giao nhận.